Ga naar de inhoud

Klantverhalen

Mentale nazorg én ondersteuning voor zorgprofessionals

Mentale nazorg én ondersteuning voor zorgprofessionals

Voor iedereen die in de zorg werkt, was (en is) de coronatijd een heftige periode. Corona heeft ook op zorgverleners enorm veel impact gehad. Zorggroep Oldael vroeg daarom aan Transmissie om hun zorgmedewerkers te ondersteunen bij het verwerken van de stresservaringen van de coronaperiode. Daarnaast had Oldael behoefte aan advies hoe de geleerde lessen kunnen worden geïntegreerd in beleid om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.

Oldael wilde – naast invulling te geven aan het verwerkingsvraagstuk – ook graag uit deze crisis lessen trekken voor de toekomst. Werken onder stress en druk is in de zorg aan de orde van de dag. Wat leert de coronacrisis ons daarover? Wat veroorzaakt stress en hoe kan Oldael medewerkers ondersteunen zodat zij ook op langere termijn gezond en met plezier aan het werk kunnen blijven? Dat waren de vragen waarmee Oldael Transmissie benaderde. Anne Smit, organisatiecoach en -adviseur en Jeannette den Hartog, adviseur organisatieontwikkeling, gingen aan de slag met deze mooie opdracht.

Concrete ondersteuning

Om de ervaringen van de coronaperiode te verwerken bood Transmissie de medewerkers concrete ondersteuning in de vorm van teamsessies en individuele gesprekken. In alle gesprekken hebben we ook geobserveerd hoe medewerkers omgaan met stress, ook wel coping genoemd.

De coronaperiode is een goede spiegel voor het omgaan met stress in het algemeen binnen de organisatie. In extreme stresssituaties tekenen zich namelijk in grote lijnen dezelfde patronen af op het gebied van het omgaan met stress (coping), maar dan in extremere vorm. Er wordt dan nog sterker zichtbaar wat al langer speelt binnen de organisatie. Zo’n crisisperiode biedt dus waardevolle aanknopingspunten om van te leren.

Marcel Verboom (Zorggroep Oldael)
“Het was goed samenwerken met Transmissie. De deskundigheid van Anne Smit en Jeannette den Hartog heeft ons niet alleen geholpen in de verwerking maar heeft er ook voor gezorgd dat we adviezen kregen die er echt toe doen! Hiernaast hebben we ook gemerkt dat juist iemand van buiten de organisatie kan helpen om, los van de hiërarchische lijnen, als organisatie zo’n ingrijpende periode te verwerken en te reflecteren op de impact van ons handelen in een crisistijd.”

Advies

Vanuit het perspectief van coping heeft Transmissie een advies opgesteld voor de korte en de langere termijn. Daarin hebben we beschreven wat medewerkers nog nodig hebben om de stress van de coronaperiode te verwerken. Ook maakten we duidelijk hoe Oldael kan werken aan een organisatiecultuur waarin zorg en aandacht voor elkaar meer is ingebed. Met een concreet trainings- en coachingsaanbod kan Transmissie dit proces vervolgens ook ondersteunen.

Contact

Oldael heeft de gebeurtenissen rondom corona serieus genomen en daarnaast aangegrepen als kans om te leren van een crisisperiode. Wilt u ook ondersteuning van medewerkers op de korte termijn en bouwen aan een duurzame ondersteuningscultuur en -structuur in uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

 

Op de hoogte blijven?

1x per maand versturen wij een nieuwsbrief. Met zorg.

Geen zorgen. Wij versturen geen spam. Je ontvangt max. 1 mail per maand

Tijd voor de volgende versnelling?

Neem contact op