Ga naar de inhoud

Klantverhalen

De Haven als sterk werkgeversmerk

De Haven maakt haar naam waar! Dit christelijke zorg- en wooncentrum is een veilige haven voor vele ouderen in Bunschoten en omgeving. Zij krijgen in De Haven liefdevolle zorg van vele enthousiaste en vakbekwame medewerkers. Ook voor hen is De Haven een echte haven. Ze roemen het fijne werkklimaat en de betrokkenheid op elkaar.

Personeelswervingscampagne

De Haven besefte dat de vijver rond Bunschoten al aardig leeggevist was. Waar moesten ze hun netten uitgooien? En hoe? En wanneer? Daarom ging De Haven in zee met Transmissie. Ze vroegen ons om een personeelswervingscampagne op te zetten. Zoals wel vaker zat er een vraag onder de vraag: bij De Haven hadden ze ook behoefte aan een strategie voor positionering en vergroting van de naamsbekendheid in de regio. En ze wilden ondersteuning bij de inzet van online en offline marketing.

Aanpak

De kernvraag was dus: hoe bereiken we geschikte kandidaten en overtuigen we hen om bij De Haven in dienst te treden? Transmissie is begonnen bij het begin. We organiseerden twee interactieve sessies met een team van De Haven om een goed beeld te krijgen van De Haven als werkgever en van het proces dat potentiële werknemers doorlopen op weg naar De Haven. Samen doorliepen we de volgende stappen:

Stap 1 – Quickscan met werknemers

Om de sterktes van De Haven in kaart te brengen, gebruikten we onze welbeproefde quickscan. Tijdens een boeiende sessie kwamen we erachter hoe werknemers het werken bij De Haven ervaren, wat hun drijfveren zijn en waarin De Haven zich onderscheidt van andere werkgevers. Met de antwoorden op deze vragen konden we de werkgeverskernwaarden bepalen.

Stap 2 – Kandidaatsreis

In een tweede bijeenkomst bespraken we welke reis een potentiële werknemer (kandidaat) moet afleggen. Deze zogenaamde kandidaatsreis – van het ontdekken van de vacature tot en met de indiensttreding – moet voor de kandidaat eenvoudig, aantrekkelijk en verrassend zijn. En dat is gelukt! Het team kwam met waardevolle input en goede ideeën. Daarnaast verzamelden we data uit verschillende (digitale) bronnen. We wisten bijvoorbeeld hoe en waar we potentiële kandidaten het beste konden bereiken, hoe ze het sollicitatietraject ervaren en waar verbetering mogelijk was. Met al deze ingrediënten konden we de ideale kandidaatsreis uitwerken.

Stap 3 – Werkgeversstrategie en campagne

De kennis die we uit beide sessies hadden opgedaan, gebruikten we om een werkgeversstrategie op te stellen. Onze bevindingen vertaalden we naar een origineel, creatief en aansprekend concept voor de campagne en naar een mediastrategie. De kernboodschap, de kanalen, communicatiemiddelen en de inhoud van de afzonderlijke uitingen: alles legden we vast. Hiermee zou De Haven maximaal resultaat moeten kunnen behalen.

Stap 4 – Uitvoering

Transmissie nam de uitvoering van de campagne voor een groot deel over van De Haven. In nauwe samenwerking met de communicatieafdeling van De Haven plaatsten wij blogs, vlogs, landingspagina’s, online advertenties,  en interactieve banners. Ook verzorgden we een postercampagne in de regio, geheel volgens het tot in detail uitgewerkte plan en uiteraard volledig in de herkenbare huisstijl van De Haven. We hielden de reacties nauwkeurig in de gaten en stelden, waar nodig en in overleg met De Haven, de campagne bij.

Resultaat

De Haven mag trots zijn! Het zorgcentrum heeft zich in de regio weten te positioneren als een sterk werkgeversmerk met een authentiek en onderscheidend verhaal. De naamsbekendheid is vergroot. Maar de grote vraag is natuurlijk: heeft de campagne de benodigde 75 fte opgeleverd? Dat is gelukt! In een jaar tijd zijn maar liefst 165 nieuwe medewerkers in dienst getreden bij De Haven. Dat is de kracht van een uitgekiende personeelswervingscampagne en werkgeversstrategie!

Op de hoogte blijven?

1x per maand versturen wij een nieuwsbrief. Met zorg.

Geen zorgen. Wij versturen geen spam. Je ontvangt max. 1 mail per maand

Tijd voor de volgende versnelling?

Neem contact op