Ga naar de inhoud

Diensten

Fondsenwerving

Aan plannen en ambitie ontbreekt het niet in je organisatie. Maar om je dromen te kunnen waarmaken, heb je geld nodig. Misschien wel veel geld.

Succesvolle fondsenwerving

Als je te weinig financiële middelen hebt, bieden fondsen en subsidies soms uitkomst. Wij helpen je bij het aanboren van extra inkomstenbronnen, zoals bijdragen van vermogensfondsen, subsidieverstrekkers, donateurs en sponsoren.

Als je wilt, nemen we je het hele traject van het werven bij fondsen of subsidieverstrekkers uit handen. Maar we zijn ook jouw deskundige sparringpartner of coach bij het ontwikkelen van een fondswervende strategie of plan van aanpak. Of we springen bij als interim fondsenwerver. In het bestaan van Transmissie hebben honderden organisaties met onze hulp hun plannen gerealiseerd. Ben jij de volgende?

3 typische klantvragen

Hieronder lees je een aantal vragen die klanten aan ons stellen én waarin we ook graag samen met jou optrekken om te werken aan het beste resultaat.

Waar vind ik een fondsenwerver?


Is jouw fondsenwerver, om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet beschikbaar? Onze fondsenwervers springen graag in.

Hoe werf ik giften bij vermogensfondsen?


Hoe selecteer ik de juiste fondsen? En wat moet er eigenlijk in een aanvraag komen?

Hoe (her)start ik een vriendenstichting?


Waarom kan een vriendenstichting nodig zijn? En wat komt er kijken bij het opzetten (of: nieuw leven inblazen) van een vriendenstichting?

Fondsen werven, hoe doen we dat?

1. Oriëntatie

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom besteden we bij Transmissie veel tijd aan onderzoek. Is je plan haalbaar? Wat zijn de kansen en de valkuilen? Heb je een realistische doelstelling? Hoe ziet je doelgroep eruit? Welke manier van fondsenwerven past daar het beste bij? Het antwoord op deze vragen moeten we helder hebben, voor we kunnen beginnen.

2. Strategie

Op basis van de informatie uit de oriëntatiefase, bepalen we de strategie. We maken een plan dat realistische en haalbaar is. De missie en visie van jouw organisatie vormen de basis van dat plan. Een goede en heldere uitleg  van jouw project mag niet ontbreken, het is een van de meest lastige, maar ook belangrijkste onderdelen. We zetten de verschillende acties uit in de tijd en maken een heldere begroting.

3. Uitvoering

Het uitvoeren van een fondsenwervend plan vraagt meestal veel tijd en aandacht. Wil je dat wij het plan voor je uitvoeren? Of dat we jou coachen bij de uitvoering? We hebben veel ervaring en kennis in huis om dit voor of met jou te doen. Belangrijk is dat je heel zorgvuldig te werk gaat. Je bent immers aan het werk met geld van anderen. Je moet het achteraf kunnen verantwoorden.

4. Relatiebeheer

Wat gebeurt er met mijn tientje? Dat is een vraag die veel gevers zich stellen. En dat geldt zeker niet alleen voor kleine gevers. Ook grote investeerders verwachten een terugkoppeling. Bovendien is het belangrijk dat je mensen betrokken houdt bij het project. Op deze manier werk je aan een positief beeld van je organisatie. Transmissie kan het geld niet voor je innen, maar we kunnen je wel ondersteunen bij een correcte afhandeling.

“Natuurlijk geloofde ik in mijn plan, maar dat het zo’n succes zou worden, dat had ik niet durven dromen. Arjan Klein van Transmissie heeft enorm goed meegedacht en kwam met goede ideeën. Ik ben nog meer ervan overtuigd geraakt dat het loont om te investeren in fondsenwerving.”

Arie Korengevel Stichting De Hofstee

Tarieven

Transmissie trekt graag samen met je op om extra inkomstenbronnen aan te boren voor jou project. Voor volledige uitbesteding van het traject handteren we de onderstaande tarieven.

  • Eenmalige opstartkosten (o.a. voor haalbaarheidsonderzoek): € 500,-
  • Fondsenwerving klein (wervingsbedrag vanaf € 50.000 tot € 80.000): vast bedrag € 6000,-.
  • Fondsenwerving groot (wervingsbedrag boven € 80.000): 11% fee van de toegezegde bedragen.

Liever zelf aan slag maar kan je wel een steuntje in de rug gebruiken? Voor coaching en training op fondsenwervingsgebied doen we je graag een aanbod op maat.
Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.

Tijd voor de volgende versnelling?

Neem contact op