Ga naar de inhoud

Diensten

Organisatieontwikkeling

Hoe zorg ik voor een goede besturing van onze zorgorganisatie? Welk organisatiemodel past het beste bij onze organisatie? En hoe zorg ik voor sterke zelfsturende teams waarbij werkplezier voorop staat?

Als zorgaanbieder wil je de beste zorg leveren aan je cliënten, iedere dag opnieuw. Maar de uitdagingen zijn groot: veranderende wetgeving, meer cliënten en dat in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt. Hoe houd je dan koers als organisatie, samen met je medewerkers?

Transmissie ondersteunt zorgaanbieders al meer dan twintig jaar bij deze en andere vraagstukken op het gebied van verandering en vormgeving van de organisatie. Samen kijken we naar de mensen, de organisatie én het netwerk. We bieden duurzame oplossingen voor de harde en de zachte kant. We zijn ervan overtuigd dat transparante besturing van de organisatie en constructieve samenwerking zorgen voor een veilig, productief en positief werkklimaat.

Vraagstukken waarmee wij raad weten:

3 typische klantvragen

Hieronder lees je een aantal vragen die klanten aan ons stellen én waarin we ook graag samen met jou optrekken om te werken aan het beste resultaat.

Hoe stel ik een praktisch uitvoerbaar meerjarenbeleid op?


De markt is erg veranderd, hoe kan ik mijn strategie daar op aan laten sluiten?

Hoe voldoe ik aan Governancecode Zorg?


Hoe richt ik mijn organisatie goed in én krijg ik breed draagvlak in de organisatie voor ons beleid?

Hoe verbind ik kwaliteitseisen aan strategische doelen?


Hoe besteden we meer aandacht aan kwaliteit en vertalen we de gestelde eisen naar onze werkprocessen?

"Organisatieverandering vraagt om de juiste veranderaanpak. Een die past bij de situatie, organisatie en de mensen die er werken. Ik help bestuurders en managers te ontdekken hoe ze optimaal invloed kunnen uitoefenen op het krachtenveld binnen hun organisatie."

Jan de Hoog Transmissie

Tijd voor de volgende versnelling?

Neem contact op