Ga naar de inhoud

Blogs

Donateurs werven: waar begin ik?

Het werven van donateurs is van belang voor het voortbestaan van veel organisaties. Op ad-hocbasis heb je misschien al veel gedaan om nieuwe donateurs te werven. Maar hoe pak je dat structureel aan? En hoe schrijf je een goed donateurswervingsplan?

Een donateurswervingsplan is effectief als het goed aansluit bij de organisatiedoelstellingen. Hoe zien die eruit? En wat betekent dit voor het soort donateurs dat je zoekt? Want niet alleen de financiële doelstellingen zijn leidend, maar ook de inhoudelijke doelstellingen. Donateurs zijn vrienden. En vrienden blijven langer vriend als er een gezamenlijke doel is. Een passie waar je samen aan wil werken.

Donateurswervingsplan

Er zijn organisaties die al lang bestaan en vanaf het begin donateurs hebben. Ook voor deze organisaties is het interessant (opnieuw) strategisch naar de donateurswerving te kijken. Misschien zijn in de loop van de tijd nieuwe subdoelstellingen geformuleerd die interessant zijn voor nieuwe groepen donateurs. Of is de focus verschoven van noodhulp naar structurele hulp. Dit kan betekenen dat je ook een ander soort donateurs aan je kan binden. Met een goed (meerjaren)wervingsplan kun je hier goed op inspelen. Donateurs hoeven niet alleen particuliere gevers te zijn. Heb je overwogen bedrijven of kerken (diaconieën) te benaderen?

Wel of niet de oude en vertrouwde acceptgirokaart?

De inzet van communicatiemiddelen vormt een belangrijk deel van je donateurswervingsplan. Hoe bereik je donateurs het best en met welke boodschap? Moet je overstappen op online donaties of is het verstandig de oude en vertrouwde acceptgirokaart te blijven gebruiken? En heb je al gedacht aan de mogelijkheden van social media? De antwoorden op deze vragen horen thuis in het donateurswervingsplan. Het is vooral belangrijk keuzes te maken, deze vast te leggen in een strategie en op basis daarvan concrete doelstellingen te formuleren. Zodat het in de loop van de tijd op basis van de resultaten ook mogelijk is om de strategie aan te passen voor een nog beter resultaat.

Mocht je organisatie zelf niet beschikken over voldoende know-how om een effectieve strategie op te stellen, dan loont het om hier een professional bij te betrekken. Ook zijn er trainingen en workshops die je kunnen helpen, zodat je het uiteindelijk zelf kan.

Waar je ook voor kiest: goed relatiebeheer is een harde voorwaarde voor succes. Want zonder relatie geen donatie!

Auteur
Annemieke van der Horst
Adviseur en teammanager

Annemieke van der Horst is sterk in strategische communicatie in relatie tot fondsenwerving. Ze zet zich in voor zorgorganisaties, verenigingen en organisaties met een missie. Samen met klanten werkt ze aan communicatie die bijdraagt aan de realisering van de organisatiedoelen. En aan betere resultaten uit fondsenwerving natuurlijk.

Op de hoogte blijven?

1x per maand versturen wij een nieuwsbrief. Met zorg.

Geen zorgen. Wij versturen geen spam. Je ontvangt max. 1 mail per maand

Tijd voor de volgende versnelling?

Neem contact op