Ga naar de inhoud

Blogs

Identiteit geen obstakel voor fondsenwerving

Er zijn veel levensbeschouwelijke organisaties die goed werk doen voor kwetsbare mensen. Helaas kan de identiteit een drempel opwerpen bij het verkrijgen van subsidies of bijdragen van vermogensfondsen. Toch hoeven religieus geïnspireerde drijfveren geen belemmering te zijn voor het werven van subsidies of bijdragen van (seculiere) fondsen.

Mobiliseer je eigen achterban

Allereerst is het belangrijk dat een levensbeschouwelijke organisatie werkt aan het binden van een eigen achterban aan de organisatie. Als dit nieuw voor je is: verzamel adressen voor een (digitale) nieuwsbrief, begin een Facebookpagina, houd iedereen die geïnteresseerd is in wat je doet op de hoogte. Want onder deze groep mensen vind je vrienden die bereid zijn op een financiële manier betrokken te raken. Vaak zijn dit ook degenen die het geen probleem vinden (of juist aantrekkelijk vinden) dat jouw organisatie werkt vanuit bijvoorbeeld een christelijke identiteit.

Sluit aan bij de doelen van vermogensfondsen

Vermogensfondsen steunen doorgaans alleen diaconale activiteiten. Puur missionaire activiteiten vallen daarmee af. Daarom is transparantie in wat je doet en voor wie heel belangrijk. Met andere woorden: maak helder wat je doet, schrijf een plan, zorg voor een goede verantwoording. Niet in de laatste plaats: ook enthousiasme en warme betrokkenheid van vrijwilligers en bestuursleden bij de doelgroep tellen mee.

Fondsen kun je vervolgens vragen om een bijdrage voor zorgvuldig geselecteerde activiteiten die aansluiten bij de doelen van de fondsen.

Tips

  • leg de nadruk op de activiteiten en het maatschappelijk effect;
  • maak duidelijk onderscheid tussen diaconale en missionaire activiteiten;
  • richt je niet op een beperkte groep mensen, sta open voor iedereen;
  • wees transparant over je motieven.

Werk aan een doordachte aanpak

Maar er is meer. Ook de wijze waarop de statuten zijn opgesteld of de manier waarop je personeel werft kan van invloed zijn op de resultaten. Zoals bij elke subsidieaanvraag of elk fondsenwervingstraject bieden een goede voorbereiding en doordachte aanpak de meeste kans op succes!

Auteur
Annemieke van der Horst
Adviseur en teammanager

Annemieke van der Horst is sterk in strategische communicatie in relatie tot fondsenwerving. Ze zet zich in voor zorgorganisaties, verenigingen en organisaties met een missie. Samen met klanten werkt ze aan communicatie die bijdraagt aan de realisering van de organisatiedoelen. En aan betere resultaten uit fondsenwerving natuurlijk.

Op de hoogte blijven?

1x per maand versturen wij een nieuwsbrief. Met zorg.

Geen zorgen. Wij versturen geen spam. Je ontvangt max. 1 mail per maand

Tijd voor de volgende versnelling?

Neem contact op