Ga naar de inhoud

Klantverhalen

Ledenmagazine Sien vergroot binding met leden

Belangenvereniging Sien zet zich in voor mensen met een beperking en heeft ca. 3000 leden. Voor Sien is het van groot belang om de band met haar leden te behouden én te versterken, zeker als je bedenkt dat steeds minder mensen waarde hechten aan het lidmaatschap van een vereniging. Het ledenmagazine MagaSien vervult hierin een belangrijke rol.

Als ‘huisleverancier’ van advies en ondersteunende diensten kreeg Transmissie van Sien de vraag  de coördinatie en eindredactie van het ledenblad MagaSien op zich te nemen. Drie keer per jaar wordt het blad uitgegeven en bereidt Transmissie de redactievergadering voor. Ook nemen we een deel van de redactie en de gehele eindredactie voor onze rekening, inclusief de begeleiding van de vormgeving, drukwerk en verzending.

De redactieformule

Aan de hand van de redactieformule vullen we het blad met oog voor de doelen die we gesteld hebben: Sien zichtbaar maken als belangenvereniging van mensen met een beperking, resultaten communiceren, het vergroten van de onderlinge betrokkenheid van de leden en het presenteren van producten en diensten van Sien.

In MagaSien delen we informatie, leggen we verantwoording af over het werk van de vereniging en is er vooral veel ruimte voor ervaringsverhalen van mensen met een beperking en de vaak intensieve zorg die het netwerk rondom mensen met een beperking verleent.

Uitstraling

Samen met een ontwerpbureau zorgen we ervoor dat elk nummer dezelfde uitstraling heeft, wat bijdraagt aan de merkbeleving. MagaSien is zeer essentieel als tastbaar bewijs van de vereniging Sien. En wij zijn er trots op dat Transmissie hier een bijdrage aan mag leveren.

Op de hoogte blijven?

1x per maand versturen wij een nieuwsbrief. Met zorg.

Geen zorgen. Wij versturen geen spam. Je ontvangt max. 1 mail per maand

Tijd voor de volgende versnelling?

Neem contact op