Ga naar de inhoud

Klantverhalen

Ondersteuning communicatie en versterking organisatie Melania

Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een beter bestaan voor vrouwen in ontwikkelingslanden. Daarom financiert Melania kleinschalige projecten van vrouwengroepen in Afrika, Azië en Latijns Amerika. In Nederland werkt Melania met een community van maatschappelijk betrokken vrouwen die zich op vrijwillige basis inzetten om de projecten mogelijk te maken.

Vraag

Stichting Melania is ontstaan vanuit Katholieke Vrouwengroepen. In de loop der jaren is een bloeiend netwerk ontstaan met vele vrijwilligers. Helaas is de laatste jaren het actieve aantal vrouwengroepen en vrijwilligers gedaald. Mede daardoor was er behoefte aan het versterken van de eigen organisatie zodat (nieuwe) vrijwilligers het werk op een goede manier kunnen voortzetten, aansluitend bij de eisen van deze tijd. Concreet was er behoefte aan het herijken van de propositie van Stichting Melania en deze vertalen in nieuwe (web)teksten, het opfrissen van de communicatie-uitingen, een social-media-strategie en een goede handleiding ter ondersteuning van communicatievrijwilligers. Daarnaast was er behoefte aan advies voor de aanschaf en implementatie van een automatiseringsprogramma voor de registratie van projecten, betalingen en inkomsten. Met deze vragen kwam Stichting Melania bij Transmissie.

Aanpak

We waren onder de indruk van al het werk van Stichting Melania en de ambities die zij hebben om het werk en de stichting door te ontwikkelen. Wij gingen dan ook graag voor Melania aan de slag. In een periode van vier maanden heeft Transmissie een dag in de week gereserveerd voor Melania. We zijn gestart met een werkbespreking en het opstellen van een aantal concrete doelen. Maar gaandeweg kwamen daar ook andere werkzaamheden bij en daar was ook ruimte voor. Door deze mix van concrete afspraken, een afgesproken tijdsperiode en de flexibiliteit in de concrete invulling van de werkzaamheden, konden wij in een relatief korte periode veel betekenen voor deze organisatie.

Resultaat

In deze periode hebben we de propositie van Stichting Melania uitgewerkt aan de hand van de vragen ‘Wie is Melania?, Wat doen we? Wat vragen we van onze achterban?’ Dit hebben we vertaald in nieuwe webteksten, maar ook in teksten voor een publieksversie van het beleidsplan. De website kreeg een opfrisbeurt en we ontwikkelden een aantal nieuwe communicatiematerialen (zoals een donateurskaart, banners en vlaggen). We sloten deze opdracht af met het opleveren van een adviesdocument met aanbevelingen voor het nog verder doorontwikkelen van communicatie en fondsenwerving.

Op de hoogte blijven?

1x per maand versturen wij een nieuwsbrief. Met zorg.

Geen zorgen. Wij versturen geen spam. Je ontvangt max. 1 mail per maand

Tijd voor de volgende versnelling?

Neem contact op