Ga naar de inhoud

Blogs

Vriendenstichting: investeer in vriendschap

Een vriendenstichting zamelt gelden in voor een specifieke instelling of organisatie en bekostigt activiteiten of projecten waar de instelling zelf geen geld voor heeft. Vaak zijn dit activiteiten waaraan veel behoefte is, maar die niet uit de reguliere budgetten gefinancierd kunnen worden.

Zo hebben veel scholen en zorginstellingen een vriendenstichting. Zo’n stichting werft onder vrienden van de organisatie of instelling. Die vrienden kunnen bedrijven of privépersonen zijn.

Een vriendenstichting of steunstichting heeft een eigen bestuur en eigen doelstellingen. Die zijn altijd gelieerd aan de organisatie waaraan de vriendenstichting is verbonden. Een doel kan bijvoorbeeld zijn: ‘het bevorderen van het belang van organisatie x, waaronder begrepen het bevorderen van het welzijn van cliënten van organisatie x’.

Tegenprestatie

Vrienden voelen zich verbonden met de werkorganisatie en zijn vaak bereid om naast het geven van een financiële bijdrage zich in te zetten voor bijvoorbeeld activiteiten met cliënten. Lever als organisatie wel een tegenprestatie in de vorm van kortingen of een leuk en/of leerzaam event. Vriendschap is wederzijds!

De vriendenstichting kan als co-financier een belangrijke rol spelen bij projecten van de werkstichting. De inzet zorgt voor een vliegwieleffect en stimuleert ook andere partijen om bij te dragen. Charitatieve en vermogensfondsen geven vaak liever rechtstreeks aan de werkstichting en niet aan de vriendenstichting.

Hoe start je een vriendenstichting?

Bij het opzetten van een vriendenstichting komt veel kijken. We zetten de belangrijkste stappen op een rij:

  1. Maak een stichtingsplan (met doelstellingen, doelgroep, begroting).
  2. Benoem een bestuur.
  3. Stel statuten op en laat ze vaststellen door de notaris.
  4. Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel.
  5. Vraag een ANBI-status aan. Voor fondsenwerving is het belangrijk dat uw organisatie een ANBI status heeft (Algemeen Nut Beogende Instelling). Om deze status te krijgen, moet de steunstichting aan bepaalde voorwaarden voldoen.
  6. Regel je bankzaken.
  7. Ontwikkel een communicatiestrategie en maak bijbehorende middelen.
  8. Maak een wervingsplan.
  9. Ontwikkel vrijwilligersbeleid.

Transmissie helpt u graag bij dit proces. Wij adviseren u aan welke randvoorwaarden een stichting moet voldoen voor het werven van gelden. Daarnaast denken we mee over het wervings- en geefbeleid van de stichting. Ook governance is een belangrijk onderdeel, want hierin worden de bestuurlijke verhoudingen tussen de vriendenstichting en de werkstichting beschreven.

Auteur
Annemieke van der Horst
Adviseur en teammanager

Annemieke van der Horst is sterk in strategische communicatie in relatie tot fondsenwerving. Ze zet zich in voor zorgorganisaties, verenigingen en organisaties met een missie. Samen met klanten werkt ze aan communicatie die bijdraagt aan de realisering van de organisatiedoelen. En aan betere resultaten uit fondsenwerving natuurlijk.

Op de hoogte blijven?

1x per maand versturen wij een nieuwsbrief. Met zorg.

Geen zorgen. Wij versturen geen spam. Je ontvangt max. 1 mail per maand

Tijd voor de volgende versnelling?

Neem contact op