Ga naar de inhoud

Organisatieontwikkeling

Governance en compliance

Welke hoofdrollen onderscheiden we in de organisatie en wat kunnen we van elkaar verwachten? Ben je vertrouwd met het begrip ‘governance’, maar ligt de lat ook erg hoog? Zoek je ondersteuning bij het inrichten van de governance?

Ook compliance speelt een steeds grotere rol in organisaties. Het naleven van wet- en regelgeving staat hoog op de agenda. En misschien zelfs nóg belangrijker: het nastreven van een integere en duurzame organisatie. Transmissie helpt jouw organisatie hierin graag verder.

Want bij Transmissie zijn we vertrouwd met deze vraagstukken. We ondersteunen al jarenlang organisaties en samenwerkingsverbanden in het sociale en zorgdomein om de governance op orde te krijgen. Samen brengen we de wensen van de organisatie in kaart en richten we de harde kant in, zoals heldere protocollen en een goed beleid voor stakeholders. Maar we besteden ook aandacht aan de zachte kant, omdat het erg belangrijk is dat de visie op bestuur en toezicht breed gedeeld wordt. De zeven principes uit de governancecode zorg 2022 zijn leidend. Samen volgen we deze voor jouw organisatie. We kijken naar de juiste verdeling van de taken tussen jou als bestuurder en het toezichthoudend orgaan, stellen een risicoprofiel op en adviseren over de inrichting van de cliëntenraad.

Onze werkwijze

In het eerste gesprek met jou en je collega’s verkennen we het vraagstuk dat de meeste aandacht verdient of het meest urgent is. De adviseurs van Transmissie zetten daarvoor onze governance-scan in. We formuleren de doelen en stellen een concreet plan van aanpak op zodat we samen vol vertrouwen het traject kunnen starten.

Ons aanbod

Zelfevaluatie Toezichthouders

Op zoek naar externe begeleiding bij de jaarlijkse zelfevaluatie? Transmissie faciliteert jullie proces door aandacht te geven aan inhoud, mensen en cultuur.

"Governance is een brede term die te maken heeft met regels, bestuur, standaarden en bedrijfsvoering. Ik zou het goed en eerlijk bestuur willen noemen. Wij helpen u om dit vorm te geven en begeleiden u bij de implementatie hiervan."

Jan de Hoog Transmissie

Tijd voor de volgende versnelling?

Neem contact op