Ga naar de inhoud

Klantverhalen

De Rudolphstichting: Strategisch positioneren

De Rudolphstichting zorgt er al meer dan honderd jaar voor dat kwetsbare kinderen die uithuisgeplaatst zijn, de juiste ondersteuning en begeleiding op maat krijgen in Jeugddorp De Glind.

De Rudolphstichting benaderde Transmissie met de vraag hoe ze meer (financiële) betrokkenheid kon genereren met donateurs, kerken en vermogensfondsen. Als snel bleek dat hier een positioneringsvraagstuk aan de orde was. Wat is het eigen geluid van de Rudolphstichting en hoe kunnen we daar onze achterban bij betrekken? En hoe vertalen we dit in een werkbaar en realistische strategie voor communicatie en fondsenwerving?   

Henk Jonker: ‘We zijn heel blij met de aanpak van Transmissie en de manier waarop ze ons in dit proces hebben meegenomen. Er was veel ruimte en tijd om gezamenlijk de stip op de horizon te bepalen en welke strategie het meest passend.’ 

Aanpak

Transmissie kent de zorgzorgsector van binnenuit en heeft jarenlange ervaring met organisatie- en positioneringsvraagstukken. Deze expertise delen we graag en hebben we ook toegepast op dit traject met de Rudolphstichting. In een reeks interactieve werksessies met Transmissie pakte de Rudolphstichting de uitdaging om haar identiteit te versterken en de betrokkenheid te vergroten. Annemieke van der Horst vertelt hoe zij samen met collega’s van Transmissie te werk is gegaan. ‘Alle elementen uit de werksessies heeft Transmissie verwerkt in een aangescherpte positioneringstekst met bijbehorende missie en visie, meerjarendoelen voor zowel fondsenwerving als communicatie en een aanzet voor een concrete jaarplanning.’ 

De sleutel tot succes:

 • Diepgaande analyse: SWOT-analyses, stakeholdermapping, concurrentenonderzoek en identificatie van de unieke waardepropositie van de Rudolphstichting in Jeugddorp De Glind. 
 • Doelgroepgerichtheid: Duidelijke profilering van relevante doelgroepen, creatie van persona’s en klantreizen, en bepaling van passende communicatiestijlen. 
 • Strategische keuzes: Ontwikkeling van scenario’s en ondersteuning bij het kiezen van de optimale richting voor de organisatie. 

Transmissie vertaalde de inzichten uit de werksessies naar een concrete roadmap:

 • Aangescherpte positionering: Heldere missie, visie en meerjarendoelen voor fondsenwerving en communicatie. 
 • Jaarplanning: Duidelijke stappen en activiteiten voor het komende jaar. 

Resultaat

Henk Jonker: ‘Het was fijn dat Transmissie het grotere plaatje wist neer te zetten en ook de concrete urgentie van wat er ‘nu’ nodig is niet uit het oog heeft verloren. We hebben nog scherper wie we zijn, wat we willen en wat de focus heeft voor het komende jaar. Vanuit een stevige uitgangspositie als organisatie hebben we meer koers en het is duidelijk geworden waar we mee aan de slag kunnen. In de afgelopen weken hebben we al mooie en hoopvolle gesprekken gevoerd met ondernemers en fondsen. Mede dankzij het traject met Transmissie konden we ons eigen verhaal neerzetten én was er enthousiasme bij de gesprekspartners om iets te betekenen voor kinderen in ons jeugddorp, en daar doen we het natuurlijk voor!’.  

Na afloop van het traject heeft de Rudolphstichting:   

 • Strategische focus: duidelijke visie op de toekomst en concrete stappen voor het komende jaar. 
 • Versterkt verhaal: heldere profilering van de Rudolphstichting en Jeugddorp De Glind. 
 • Enthousiasme bij stakeholders: toenemende steun van ondernemers en fondsen.
 • Versterkte identiteit: de Rudolphstichting weet wie ze is en wat ze wil. 
 • Gerichte koers: duidelijke focus voor de komende periode. 
 • Toekomstgerichtheid: de stichting is klaar om haar missie met vernieuwde kracht voort te zetten. 

Henk Jonker: “In samenwerking met Transmissie heeft de Rudolphstichting verder geholpen in een mooi proces om vanuit een stevige basis verder te bouwen. De vereniging is nu klaar om haar missie met vernieuwde kracht voort te zetten en meer kwetsbare kinderen een begeleiding op maat en een thuis te bieden.” 

Op de hoogte blijven?

1x per maand versturen wij een nieuwsbrief. Met zorg.

Geen zorgen. Wij versturen geen spam. Je ontvangt max. 1 mail per maand

Tijd voor de volgende versnelling?

Neem contact op