Ga naar de inhoud

Klantverhalen

Versterken duurzame inzetbaarheid zorgprofessionals

Dat zorgmedewerkers vaak onder hoge druk werken en blootstaan aan stress is geen geheim. Maar dat een zorgorganisatie hier actief op stuurt met een organisatiebrede aanpak, komt minder vaak voor.

Zorggroep Oldael is een van de organisaties die concrete stappen zette om haar medewerkers te ondersteunen in het omgaan met stress. In 2021 schakelden zij Transmissie in. Hun vraag: bied onze medewerkers ondersteuning bij de verwerking van de intensieve coronaperiode. Organisatiecoach en -adviseur Anne Smit en Jeannette den Hartog, adviseur organisatieontwikkeling, zijn hiermee aan de slag gegaan.

Concrete ondersteuning

Ze kozen voor een tweeledige aanpak: allereerst het bieden van concrete ondersteuning om stressvolle ervaringen te verwerken, en tegelijkertijd observeren wat stressgevende factoren zijn en hoe medewerkers en leidinggevenden daarmee omgaan. Tijdens hun onderzoek werd een aantal interactiepatronen in het omgaan met stress zichtbaar in de organisatie. Deze patronen werkten stressverhogend en hadden een negatieve invloed op de veerkracht van de organisatie als geheel.  

Duurzame inzetbaarheid

Samen met Transmissie ging Oldael hiermee aan het werk. De organisatie wilde deze patronen graag doorbreken om daarmee de duurzame inzetbaarheid van medewerkers ook voor de langere termijn te versterken. Om meer inzicht te krijgen in eigen gedrag en de invloed op de ander werden alle medewerkers, teamleiders en het MT getraind en gecoacht door Transmissie. Ze leerden persoonlijke copingstrategieën (h)erkennen en ontdekten de onderliggende behoeften.  

Zichtbaar effect

Oldael kreeg tijdens dit traject concrete handvatten om een organisatiecultuur te versterken waarin ruimte is voor een gelijkwaardige aanspreekcultuur. Hierdoor ontstaat er ruimte voor vakmanschap en wordt eigenaarschap sterker gevoeld. De zorgprofessionals leerden in dit traject om de duurzame inzetbaarheid structureel te vergroten. Geen quick fix, wel een grondige aanpak met een zichtbaar effect dat doorwerkt op de lange termijn.  Wil je ook ondersteuning van medewerkers op de korte termijn en bouwen aan een duurzame ondersteuningscultuur en -structuur in uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

“Het was goed samenwerken met Transmissie. De deskundigheid van Anne Smit en Jeannette den Hartog heeft ons niet alleen geholpen in de verwerking, maar ze kwamen ook met echt bruikbare adviezen. We hebben gemerkt dat juist iemand van buiten de organisatie kan helpen om, los van de hiërarchische lijnen, als organisatie zo’n ingrijpende periode te verwerken en te reflecteren op de impact van ons handelen in een crisistijd.”

Marcel Verboom Zorggroep Oldael

Op de hoogte blijven?

1x per maand versturen wij een nieuwsbrief. Met zorg.

Geen zorgen. Wij versturen geen spam. Je ontvangt max. 1 mail per maand

Tijd voor de volgende versnelling?

Neem contact op