Ga naar de inhoud

Klantverhalen

Vriendenstichting zorgt voor vliegwieleffect

Stichting Vanboeijen biedt in de regio Drenthe zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke handicap. De werkstichting Vanboeijen heeft ook een vriendenstichting. Die is verantwoordelijk voor het werven van fondsen om extra voorzieningen en vernieuwende projecten te financieren.

Werkverdeling vriendenstichting en werkstichting

Vanboeijen zocht contact met Transmissie met de vraag mee te denken over het professionaliseren van de fondsenwerving. Een van de vraagstukken waar Vanboeijen voor stond, was de werkverdeling tussen de vriendenstichting en de stichting waarin de reguliere werkzaamheden zijn ondergebracht. In nauw overleg met Vanboeijen kozen we ervoor het werven bij vermogensfondsen en overheidsfondsen bij de werkstichting onder te brengen. Het eigen vermogen van de vriendenstichting wordt ingezet voor cofinanciering van projecten met externe fondsen. Deze inzet zorgt voor een vliegwieleffect, want de eigen bijdrage via de vriendenstichting stimuleert ook andere partijen om bij te dragen.

Professionalisering eigen fondsenwerving

Om het eigen vermogen van de vriendenstichting blijvend in te kunnen zetten, was het wel nodig om de fondsenwerving van de vriendenstichting verder te professionaliseren. De Stichting Vrienden van Vanboeijen vroeg Transmissie in dit proces mee te denken. Het resultaat was een stappenplan met drie fases.

In de eerste fase worden de randvoorwaarden voor het professionaliseren van de fondsenwerving benoemd. Een goede afbakening van de verantwoordelijkheden van de organisatie Vanboeijen en de Vriendenstichting Vanboeijen is daarvoor nodig. Fase twee schetst een meerjarenbeleid voor zowel de vriendenstichting als de werkstichting. Ook ontwikkelt de vriendenstichting samen met de werkstichting een aantal projecten die voor externe financiering door middel van fondsenwerving in aanmerking komen.

Heldere uitwerking

Daarnaast wordt er een wervingsbeleid opgezet voor de vriendenstichting. Hoe betrekken we vermogensfondsen, donateurs, bedrijven, sponsors, leveranciers bij het waarmaken van de doelstelling van Vrienden Vanboeijen? Onderdeel hiervan is een heldere uitwerking hoe Vanboeijen en de vriendenstichting zich tot elkaar verhouden. In fase twee is het ook van belang een fondsenwerver aan te stellen trekken en te zorgen voor een goede inbedding van deze functie in de organisatie.

Fase drie bestaat uit de uitrol van de ontwikkelde plannen met daarnaast een pilot voor het uitzetten van een projectaanvraag bij vermogensfondsen.

Op de hoogte blijven?

1x per maand versturen wij een nieuwsbrief. Met zorg.

Geen zorgen. Wij versturen geen spam. Je ontvangt max. 1 mail per maand

Tijd voor de volgende versnelling?

Neem contact op