Ga naar de inhoud

Blogs

Wat is een HKZ-certificaat?

HKZ staat voor ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector’. Stichting HKZ heeft een set normen samengesteld die met elkaar staan voor een gedegen organisatieaanpak. Voldoe je daaraan, dan krijg je het HKZ-certificaat.

Normen en eisen HKZ

Voor diverse zorgbranches heeft HKZ een eigen normenset ontwikkeld. HKZ is de Nederlandse zorgvertaling van de internationale ISO 9001-norm. Veel Nederlandse zorgorganisaties kiezen voor HKZ om hun kwaliteitsmanagementsysteem invulling te geven.

De HKZ-norm bevat richtlijnen voor de organisatie van de zorg. De norm bevat veel algemene branche-eisen, waaronder het opstellen en evalueren van een zorg-/behandelplan in overleg met de cliënt. Daarnaast bevat de HKZ-norm algemene organisatorische eisen, zoals beleidsdocumenten en procedurebeschrijvingen van de meest kritische processen.

Waaraan voldoen?

Ook geeft de norm aan dat je moet voldoen aan relevante wettelijke richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan Arbowetgeving, (voedsel)veiligheid, medische richtlijnen, enz. Deze richtlijnen zijn overigens niet allemaal letterlijk beschreven. Zó gemakkelijk wordt het je nu ook weer niet gemaakt. Als je in aanmerking wil komen voor het HKZ-certificaat, moet je dus de nodige kennis van wet- en regelgeving in huis hebben.

Wat levert het HKZ-certificaat op?

Wanneer je je kwaliteitsmanagement effectief inzet, zal dit bijdragen aan:

  • kwaliteitsverbetering van het zorgproces
  • doelgerichtheid
  • centraal stellen van je cliënten
  • transparantie
  • vergroten van het lerend vermogen van de organisatie.

Als je in kwaliteitsmanagement investeert, zal dit zeker zijn vruchten afwerpen. Hierbij spelen de termen ‘plan-do-check-act’ een centrale rol.

Plan-do-check-act

Een speerpunt van HKZ is het werken aan constante verbetering op alle terreinen. Hiervoor gebruik je de cirkel van Deming met de elementen plan, do, check, act. Hoe ziet dat eruit?

  1. Je formuleert een aanpak (plan)
  2. Je voert het plan uit (do)
  3. Dit evalueer je regelmatig (check)
  4. Je past verbeteringen toe (act)

Het gebruik hiervan in je zorg- of behandelplan draagt bij aan de kwaliteit van de zorg op cliëntniveau. Door beleid en jaarplannen te formuleren, evalueren en herzien blijft je organisatie zich bewust van haar richting en doelen. En door acties te formuleren op grond van een medewerker- en cliënttevredenheidsonderzoek levert zo’n onderzoek informatie én daadwerkelijke verbetering op.

Alternatieven voor het HKZ-certificaat

Naast het overbekende HKZ-certificaat en het ‘ISO 9001 voor de Zorg’ kent de zorg verschillende andere kwaliteitssystemen, waaronder PREZO (thuiszorg) en MIK-V (verpleeghuizen). Ook het gebruik van de algemene ISO9001:2015 norm behoort tot de mogelijkheden. Omdat deze norm niet specifiek op de zorg is gericht, vraagt dit wel een vertaalslag van de organisatie. Elk van deze normen is erop gericht je organisatie inzicht te geven in de bedrijfsvoering en kwaliteit van zorg- en dienstverlening.

Meer informatie

Wil je hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 0183 – 682824 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met je mee!

Auteur
Annemieke van der Horst
Adviseur en teammanager

Annemieke van der Horst is sterk in strategische communicatie in relatie tot fondsenwerving. Ze zet zich in voor zorgorganisaties, verenigingen en organisaties met een missie. Samen met klanten werkt ze aan communicatie die bijdraagt aan de realisering van de organisatiedoelen. En aan betere resultaten uit fondsenwerving natuurlijk.

Op de hoogte blijven?

1x per maand versturen wij een nieuwsbrief. Met zorg.

Geen zorgen. Wij versturen geen spam. Je ontvangt max. 1 mail per maand

Tijd voor de volgende versnelling?

Neem contact op