Ga naar de inhoud

Fondsenwerving

Vriendenstichting

Een vriendenstichting vervult een belangrijke taak in het verlenen van morele, financiële, materiële of organisatorische steun aan de hoofdstichting.

Een vriendenstichting zorgt voor maatschappelijk draagvlak voor de hoofdstichting. De waarde van een vriendenstichting laat zich vooral zien in:

  • het organiseren van vrijwilligerswerkzaamheden;
  • klankbord zijn voor de hoofdstichting: wat leeft er bij de (potentiële) achterban?;
  • stimuleren tot het doen van schenkingen, giften, donaties en legaten;

Er komt veel kijken bij het opzetten van een vriendenstichting, zeker ook op juridisch en fiscaal vlak. Transparantie in de bestuurlijke verhoudingen is bijvoorbeeld een belangrijk aandachtspunt, maar ook het verwerven van de ANBI-status.

De adviseurs van Transmissie helpen je bij het starten van een vriendenstichting. We adviseren over de randvoorwaarden die je nodig hebt voor het werven, beheren en besteden van gelden. Regelmatig stellen we ook beleidsplannen voor vriendenstichting op. Ook als je een slapende vriendenstichting nieuw leven in wilt blazen, kun je bij ons terecht.

“Een vriendenstichting kan niet alleen uit fondswervend perspectief interessant zijn. Met je ‘vrienden’ bind je mensen aan je organisatie die van grote waarde kunnen zijn.”

Annemieke van der Horst Transmissie

Tijd voor de volgende versnelling?

Neem contact op