Ga naar de inhoud

Fondsenwerving

Werven bij maatschappelijke fondsen

Er zijn veel maatschappelijke fondsen die met elkaar veel geld te besteden hebben. Zij investeren maar al te graag in goede projecten. Voorwaarde is wel dat die projecten goed omschreven, goed onderbouwd zijn en passen bij hun doelstelling.

Hoe zorg je ervoor dat jouw plan zo aanspreekt dat een fonds ook daadwerkelijk wil investeren? En hoe selecteer je, uit zoveel mogelijkheden, het juiste fonds? Bij Transmissie hebben we jarenlang ervaring met het werven bij maatschappelijke fondsen. We weten precies welke projecten passen bij welk fonds en hoe je een kansrijk projectplan opstelt. We ondersteunen je graag!

Na een uitvoerige fondsenanalyse in meerdere databases komen we tot een fondsenlijst. We kijken naar de haalbaarheid van je project en geven daarover advies.

Natuurlijk helpen wij ook bij de uitvoering van de werving bij fondsen. We stellen, samen met jou, een goed projectplan op gericht op fondsen, we dienen de aanvragen voor je in en verzorgen de correspondentie die daaruit voortkomt. Ook adviseren wij je graag bij het opstellen van een projectverantwoording.

Kortom: onze adviseurs zetten hun expertise in en ontlasten je maximaal.

Succesvolle fondsenwerving in zes stappen

Of je nu fondsen aanschrijft of je richt op particuliere donateurs, het is van cruciaal belang dat je je doelgroep nauwkeurig bepaalt en je eigen doelen helder hebt omschreven.

Als wij jou gaan begeleiden bij het werven van fondsen, besteden we hieraan veel aandacht. En dat doen we uiteraard samen. Welke stappen gaan we zetten? Speciaal voor aanvragen bij vermogensfondsen hebben wij een zes-stappenplan ontwikkeld.

Stap 1: Oriënteer je grondig

Zijn je plannen wel haalbaar? Voor we beginnen, moeten we deze vraag beantwoorden. Je laat ons je plannen zien. Samen passen we het aan, totdat we zeker weten dat dit de juiste aanpak is.

Stap 2: Schrijf een overtuigend plan

Op basis van jouw informatie (her-)schrijft Transmissie het projectplan en een wervende brief. Om de slagingskansen te vergroten, schrijven we de begeleidende brief zo veel mogelijk toe op de specifieke doelstelling van het fonds.

Stap 3: Zoek de meest kansrijke fondsen uit

De meeste fondsen hebben een strak omschreven doelstelling en richten zich op bepaalde sectoren. Wij weten precies bij welke fondsen jouw plan de meeste kans maakt.

Stap 4:  Dien de aanvraag in

Verreweg de meeste aanvragen gaan online met een formulier. Soms willen fondsen een aanvraag per mail ontvangen, een enkel fonds is alleen per post bereikbaar. Daar waar mogelijk verzorgen wij voor jou het volledige aanvraagproces.

Stap 5:  Verwerk de reacties

Wij handelen professioneel voor jouw de correspondentie met de fondsen af, uiteraard zo nodig in overleg met jou.

Stap 6: Handel de financiën netjes af

Wanneer fondsen een bedrag hebben toegezegd, maken ze dit niet automatisch over. Je moet zelf de gift opvragen en na besteding van het geld ook verantwoording afleggen aan het fonds. Wij kunnen dit niet voor je doen, maar helpen je natuurlijk wel verder met tips en adviezen.

"Natuurlijk geloofde ik in mijn plan, maar dat het zo’n succes zou worden, dat had ik niet durven dromen. Arjan Klein van Transmissie heeft enorm goed meegedacht en kwam met goede ideeën. Ik ben nog meer ervan overtuigd geraakt dat het loont om te investeren in fondsenwerving."

Arie Korengevel Stichting De Hofstee

Tijd voor de volgende versnelling?

Neem contact op