Ga naar de inhoud

Blogs

Fondsenwerving: Hoe verleid ik een fonds tot een bijdrage?

Fondsen werven bij vermogensfondsen is een vak apart. We delen graag een aantal geschreven en ongeschreven regels die helpen om van jouw wervingsacties een succes te maken.

Inzicht

Vermogensfondsen willen graag inzicht in de financiële situatie van de vragende partij. Ze geven het liefst aan organisaties die hun steun het hardst nodig hebben en niet al te vermogend zijn. Ook willen ze inzicht in de statutaire doelstelling en de bestuurssamenstelling, zodat ze kunnen beoordelen of de organisatie een steunwaardig doel nastreeft zonder winstoogmerk.

KvK-uittreksel

Vermogensfondsen willen een goede inschatting kunnen maken of ze te maken hebben met een onafhankelijk bestuur. Veel vermogensfondsen vragen daarom een (gewaarmerkt) uittreksel van de Kamer van Koophandel, dat bovendien niet ouder dan een jaar mag zijn.

Concrete projecten

Fondsen geven het liefst aan concrete projecten met een duidelijke begin- en einddatum. Voor bijdragen aan exploitatiekosten zijn fondsen meestal niet erg enthousiast.

Helder

Het moet voor een vermogensfonds helder zijn waarvoor ondersteuning gevraagd wordt en welke inspanning of bijdrage andere partijen leveren. Om dit aan te tonen is een goed projectplan met een projectbegroting en financieel dekkingsplan noodzakelijk.

Eigen bijdrage

Fondsen stellen het op prijs als de aanvrager een eigen bijdrage levert. Denk aan een financiële bijdrage, bijdragen van bezoekers/leden, of zelfwerkzaamheid door vrijwilligers.

ANBI

Veel fondsen geven alleen aan non-profit instellingen die een ANBI-rangschikking hebben (ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI-rangschikking kun je aanvragen bij de Belastingdienst.

Op tijd

Een vermogensfonds heeft meestal drie tot zes maanden nodig voor het kan reageren op een ondersteuningsverzoek. Dien je verzoek dus ruimschoots op tijd in.

Toezegging

Fondsen financieren nooit kosten die al gemaakt zijn. Je kunt dus geen verplichtingen (inkooporders, contracten e.d.) aangaan voordat de toezegging van een fonds binnen is.

Financiële verantwoording

Gedurende de looptijd van het project moet je een goede administratie bijhouden, zodat je een deugdelijke financiële verantwoording kunt overhandigen na afronding van het project.

Auteur
Annemieke van der Horst
Adviseur en teammanager

Annemieke van der Horst is sterk in strategische communicatie in relatie tot fondsenwerving. Ze zet zich in voor zorgorganisaties, verenigingen en organisaties met een missie. Samen met klanten werkt ze aan communicatie die bijdraagt aan de realisering van de organisatiedoelen. En aan betere resultaten uit fondsenwerving natuurlijk.

Op de hoogte blijven?

1x per maand versturen wij een nieuwsbrief. Met zorg.

Geen zorgen. Wij versturen geen spam. Je ontvangt max. 1 mail per maand

Tijd voor de volgende versnelling?

Neem contact op